Powitanie wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny. Witając wiosnę, 21 marca zorganizowaliśmy w przedszkolu „Zielony Dzień”. Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój, niektóre dzieci przyniosły do przedszkola marzannę. Podczas wiosennej uroczystości dzieci miały okazję przywoływać wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami, a także wspólnymi tańcami z Panią Sylwią.

Kategorie