Psiaki Przedszkolaki

psiaki2

Pokazujemy dzieciom, jak cudowną i bezpieczną przygodą może stać się opieka nad psem. Pragniemy, by zwierzęta nie wzbudzały lęku, a maluchy były wrażliwe na ich potrzeby.

Psiaki przedszkolaki prowadzą pracownicy Fundacji 2plus4 z Wrocławia, która uczy dzieci jak bezpiecznie obchodzić się ze zwierzętami, promuje aktywny wypoczynek z psem i adopcję bezdomnych zwierząt. W zajęciach biorą udział specjalnie wyszkolone psy: spokojne i opanowane, lubiące kontakt z dziećmi.

Na zajęcia z psami dzieci chodzą razem ze swoimi wrocławskimi nauczycielami, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa u przedszkolaków. Bardziej zamknięte i wycofane maluchy traktujemy z dużym zrozumieniem, dając im czas na nawiązanie kontaktu z psem.

Pies i dziecko – korzyści z zajęć Psiaki Przedszkolaki:

  • Uczą bezpiecznego kontaktu z psem: powitania, zabaw, poruszania się z psem na ulicy
  • Pokazują, jakie wymagania wobec dzieci stawia posiadanie psa
  • Uwrażliwiają na potrzeby i prawa zwierząt
  • Pomagają zrozumieć zachowania zwierząt, by móc przewidzieć i uniknąć pogryzień
  • Rozwijają zmysły poprzez dotyk, zapach i naśladownictwo zwierząt
  • Budują pozytywne relacje między dziećmi a zwierzętami

Przedszkolaki, które uczą się jak prawidłowo zachowywać się w obecności zwierząt i jak troszczyć się o nie, w dorosłym życiu potrafią odpowiedzialnie się nimi zajmować i traktować je z szacunkiem.

Dzieci mają naturalną zdolność do współodczuwania – podczas zajęć z cyklu Psiaki Przedszkolaki chcemy ich emocje i uczucia względem psów dobrze ukierunkować. Specjalnie opracowane zabawy i ćwiczenia sprawiają, że dzieci oswajają się z psami i uczą bezpiecznej zabawy ze zwierzęciem. Edukując i chroniąc dzieci, jesteśmy w stanie zapobiegać także krzywdzie zwierząt.