Konsultacje logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu skierowane są do tych dzieci, u których rozwój mowy nie przebiega w sposób normatywny.

Odstępstwem od normy mogą być wady wymowy (np. seplenienie), mały ilościowo, względem wieku, zasób słów, mowa rozwijająca się z dużym opóźnieniem czy brak rozwoju mowy.

Oddziaływania terapii logopedycznej są bardzo szerokie. Właściwie przeprowadzona diagnoza pozwala dobrać odpowiednie techniki i metody pracy z dzieckiem. W czasie indywidualnych zajęć logopedycznych można pracować, między innymi, nad:

  • kształtowaniem lub doskonaleniem umiejętności gryzienia, odgryzania, żucia, połykania,
  • wypracowaniem prawidłowego toru oddechowego,
  • wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowaniem odpowiedniego poziomu sprawności językowej ,
  • poszerzaniem zasobu słownictwa,
  • doskonaleniem percepcji słuchowej,
  • kształtowaniem umiejętności budowania dialogu,
  • usuwaniem zaburzeń mowy (wad wymowy, takich jak np. seplenienie, nieprawidłowa wymowa głoski „r”),
  • kształtowaniem oraz doskonaleniem pamięci sekwencyjnej oraz symultanicznej (są one niezbędne do prawidłowego rozwoju mowy),
  • kształtowaniem umiejętności z zakresu grafomotoryki oraz koordynacji wzroko-ruchowej.

Staramy się, aby zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu były bardzo urozmaicone. W czasie zajęć, dzieci wykonują ćwiczenia, które angażują do intensywnej pracy wiele zmysłów. Jest to bardzo istotne, usprawnia terapię, sprawia, że dziecko nie jest znużone. Należy pamięć, że umiejętność sprawnej komunikacji uzależniona jest również od: rozwoju motoryki małej, dużej (ruchy całego ciała, np. podczas biegania, rzucania piłką, ruchy precyzyjne, np. podczas rysowanie, cięcia nożyczkami), właściwie pracujących zmysłów dotyku, słuchu, ruchu czy czucia głębokiego.

Zajęcia z logopedą – dla kogo konsultacje

Na konsultacje zapraszamy wszystkich, którzy z jakiegoś powodu są zaniepokojeni rozwojem mowy u swojego dziecka. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Konsultacje logopedyczne w Przedszkolu Mokronosek prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00. Prosimy o wcześniejsze umawianie się na wybrany przez Państwa termin poprzez adres e-mailowy przedszkola. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również ustalenie spotkania w innych godzinach.