Rehabilitacja

Fizjoterapia w Mokronosku jest dedykowana dzieciom, u których rozwój ruchowy przebiega w sposób nieprawidłowy.

W zajęciach uczestniczą przedszkolaki, u których dysfunkcje ruchowe są konsekwencją niepełnosprawności (uszkodzenia układu nerwowego, zespołu genetycznego) oraz dzieci z wadami postawy ciała (niedbałą postawą, postawą skoliotyczną, wadami stóp).

Rehabilitacja ma za zadanie:

  • zapewnić dziecku możliwie jak najbardziej zbliżony do prawidłowego rozwój ruchowy,
  • dostosować środowisko dziecka, aby maksymalnie ułatwić mu funkcjonowanie wśród rówieśników, m. in. przez dobór sprzętu pomocniczego i zaopatrzenia ortopedycznego,
  • zadbać o profilaktykę wtórnych uszkodzeń i deformacji narządu ruchu,
  • korygować nieprawidłową postawę ciała,
  • budować świadomość jak ważna jest dbałość o sprawność fizyczną i ergonomiczne pozycje ciała podczas zabawy, posiłku i nauki,

Wstępem do terapii jest zawsze dokładna ocena funkcjonalna i ocena postawy ciała. Rozmowa z rodzicem o ewentualnym dotychczasowym przebiegu terapii i zapoznanie z dokumentacja medyczną dziecka.

Terapia w Mokronosku prowadzona jest według koncepcji znanych i cenionych na całym świecie. W zależności od potrzeb dziecka i ustalonego planu terapii są to:

  • Terapia NDT-Bobath
  • Elementy metody PNF
  • Kinesiology Taping
  • Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp
  • Terapia Ręki

Podczas zajęć stosowane są także: ćwiczenia ogólnorozwojowe, równoważne, koordynacyjne, elongacyjne, gry zręcznościowe i manipulacyjne, elementy terapii manualnej i masażu leczniczego.

Dbamy o to, aby zajęcia były urozmaicone, ciekawe. Zaangażowanie dziecka w terapie pozwala nam wspólnie osiągać założone cele.